Trường : THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 04/03/2024

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10TOAN 50 1 10TOANCH 50
2 10TIN 50 2 10TINCH 50
3 10LY 50 3 10LYCH 50
4 10HOA 50 4 10HOACH 50
5 10SINH 50 5 10SINHCH 50
6 10VAN 50 6 10VANCH 50
7 10SU 50 7 10SUCH 50
8 10DIA 50 8 10DIACH 50
9 10ANH 50 9 10ANHCH 50
10 11TOAN 50 10 11TOANCH 50
11 11LYTIN 50 11 11TINCH 50
12 11HOA 50 12 11LYCH 50
13 11SINH 50 13 11HOACH 50
14 11VAN 50 14 11SINHCH 50
15 11SUDIA 50 15 11VANCH 50
16 11ANH 50 16 11SUCH 50
17 11A 50 17 11DIACH 50
18 12TOAN 50 18 11ANHCH 50
19 12LYTIN 50 19 12TC2 50
20 12HOA 50 20 12TC3 50
21 12SINH 50 21 12TC4 50
22 12VAN 50 22 12TC5 50
23 12SUDIA 50 23 12TC6 50
24 12ANH 50 24 12TC7 50
25 12A 50 25 12TC8 50
26 10LY1 50 26 11TC1 50
27 10LY2 50 27 11TC2 50
28 10LY3 50 28 11TC3 50
29 10HOA1 50 29 11TC4 50
30 10SINH1 50 30 11TC5 50
31 10SINH2 50 31 11TC_C 50
32 10TIN1 50 32 11TC6 50
33 10TIN2 50 33 11TC7 50
34 10TIN3 50 34 12TC1 50
35 10TIN4 50 35    
36 10TIN5 50 36    
37 10TIN6 50 37    
38 10GDKT-PL1 50 38    
39 10GDKT-PL2 50 39    
40 10GDKT-PL3 50 40    
41 10CNCN1 50 41    
42 10CNNN1 50 42    
43 10CNNN2 50 43    
44 11A1 50 44    
45 11A2 50 45    
46 11A3 50 46    
47 11A4 50 47    
48 11A5 50 48    
49 11A6 50 49    
50 11A7 50 50    
51 11A8 50 51    
52 12QG 50 52    
53 12KHTN 50 53    
54 12KHXH 50 54    
55 11QG 50 55    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 02-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net