Trường : THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 04/03/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10TOANCH 10TINCH 10LYCH 10HOACH 10SINHCH 10VANCH 10SUCH 10DIACH 10ANHCH 11TOANCH 11TINCH 11LYCH 11HOACH 11SINHCH 11VANCH 11SUCH 11DIACH 11ANHCH 12TC2 12TC3 12TC4 12TC5 12TC6 12TC7 12TC8 11TC1 11TC2 11TC3 11TC4 11TC5 11TC_C 11TC6 11TC7 12TC1
T.2 1                                     HOA - LT.Phượng Anh - NTH.Quang Anh - TT.Trinh SINH - NTX.Giang DIA - TT.Uyên VAN - VTH.Thủy VAN - ĐT.Trúc                 HOA - PTT.Thanh
2                                     HOA - LT.Phượng Anh - NTH.Quang Anh - TT.Trinh SINH - NTX.Giang DIA - TT.Uyên VAN - VTH.Thủy VAN - ĐT.Trúc                 HOA - PTT.Thanh
3                                     HOA - LT.Phượng Anh - NTH.Quang Anh - TT.Trinh SINH - NTX.Giang DIA - TT.Uyên VAN - VTH.Thủy VAN - ĐT.Trúc                 HOA - PTT.Thanh
4                                                                    
5                                                                    
T.3 1 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến   LY - NT.Trường HOA - LT.Thủy   VAN - VTH.Thủy SU - ĐTM.Vy DIA - VT.Anh Anh - BTT.Thi                                
2 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến   LY - NT.Trường HOA - LT.Thủy   VAN - VTH.Thủy SU - ĐTM.Vy DIA - VT.Anh Anh - BTT.Thi                                
3 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến   LY - NT.Trường HOA - LT.Thủy   VAN - VTH.Thủy SU - ĐTM.Vy DIA - VT.Anh Anh - BTT.Thi                                
4                                                                    
5                                                                    
T.4 1                                     LY - LH.Nghị TOAN - TC.Hoan LY - LC.Trừng HOA - LT.Phượng VAN - NTrT.Nguyên TOAN - HĐ.Quốc Anh - LTV.Tuệ                 TOAN - VTN.ánh
2                                     LY - LH.Nghị TOAN - TC.Hoan LY - LC.Trừng HOA - LT.Phượng VAN - NTrT.Nguyên TOAN - HĐ.Quốc Anh - LTV.Tuệ                 TOAN - VTN.ánh
3                                     LY - LH.Nghị TOAN - TC.Hoan LY - LC.Trừng HOA - LT.Phượng VAN - NTrT.Nguyên TOAN - HĐ.Quốc Anh - LTV.Tuệ                 TOAN - VTN.ánh
4                                                                    
5                                                                    
T.5 1 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến TIN - LQ.Tâm LY - NT.Trường HOA - LT.Thủy SINH - HTM.Quý VAN - VTH.Thủy SU - ĐTM.Vy DIA - VT.Anh Anh - BTT.Thi                                
2 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến TIN - LQ.Tâm LY - NT.Trường HOA - LT.Thủy SINH - HTM.Quý VAN - VTH.Thủy SU - ĐTM.Vy DIA - VT.Anh Anh - BTT.Thi                                
3 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến TIN - LQ.Tâm LY - NT.Trường HOA - LT.Thủy SINH - HTM.Quý VAN - VTH.Thủy SU - ĐTM.Vy DIA - VT.Anh Anh - BTT.Thi                                
4                                                                    
5                                                                    
T.6 1 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến     HOA - LT.Thủy   VAN - VTH.Thủy     Anh - BTT.Thi TOAN - VTN.ánh LY - HT.Sang TOAN - TC.Hoan TOAN - LT.Nguyệt SU - NT.Quân Anh - TT.Trinh TOAN - HĐ.Quốc                 LY - NT.Trường
2 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến     HOA - LT.Thủy   VAN - VTH.Thủy     Anh - BTT.Thi TOAN - VTN.ánh LY - HT.Sang TOAN - TC.Hoan TOAN - LT.Nguyệt SU - NT.Quân Anh - TT.Trinh TOAN - HĐ.Quốc                 LY - NT.Trường
3 TOAN - TTK.Liên TIN - VTT.Giang LY - LH.Nghị HOA - NTH.Yến SINH - PNĐ.Huyền VAN - ĐT.Trúc SU - NM.Đại DIA - BTU.Loan Anh - LTV.Tuệ TOAN - NV.Mến     HOA - LT.Thủy   VAN - VTH.Thủy     Anh - BTT.Thi TOAN - VTN.ánh LY - HT.Sang TOAN - TC.Hoan TOAN - LT.Nguyệt SU - NT.Quân Anh - TT.Trinh TOAN - HĐ.Quốc                 LY - NT.Trường
4                                                                    
5                                                                    
T.7 1                                                                    
2                                                                    
3                                                                    
4                                                                    
5                                                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 02-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net